Wydarzenia / Events

L Oreal Kerastase

Dobra zmiana!

01.11.2017

Konkurs

 

§1

Organizatorem konkursu jest Image s.c. Ewa Głodek i Maciej Głodek, zwani dalej organizatorem.

 

§2

Organizator, będący właścicielem salonów Strefa Fryzur w Krakowie ogłasza konkurs na zmianę nazwy swoich salonów i, ewentualnie, stworzenie znaku słowno-graficznego nowej nazwy. Nawiązanie do dotychczasowego skrótu SF będzie dodatkowym atutem, ale nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia.

 

§3

Warunkiem koniecznym uwzględnienia propozycji jest niepowtarzalność nazwy – brak salonu fryzjerskiego o takiej nazwie w Polsce (brak wyników w wyszukiwarce Google).

 

§4

Termin przyjmowania projektów upływa 31 stycznia 2018r. Projekty należy wysyłać na adres mailowy: biuro@strefafryzur.com.

 

§5

Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do nieujawniania swojej propozycji do czasu rejestracji domeny internetowej i zastrzeżenia nazwy i znaku słowno-graficznego w Urzędzie Patentowym.

 

§6

Wynagrodzenie dla zwyciężcy wynosi:

- 500zł. za nazwę,

- 500zł. za znak słowno-graficzny.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone po dokonaniu cynności, o których mowa w §5, niepóźniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od zawarcia warunkowej umowy przeniesienia własności.

 

§7

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jak i niewyłonienia zwycięzcy bez podania przyczyny.